IC-9369

TOYOTA DAIHATSU


Description
Comments


OEM NO.

90919-A2002 90919-02251 90919-A2004 5C1658

90919A2004 C1601 UF487 UF-487 178-8311 5C1658

50099 9091902251, 90919A2002 , 90919-A2007 4PINS

APPLICANT

2007 Lexus RX350
2007-2009 Lexus ES350
2005-2009 Toyota Avalon
2006-2008 Toyota RAV4 35 V6
2007-2009 Toyota Sienna
2007-2010 Toyota Camry 35 V6
2008-2009 Toyota Highlander 35 V6
2009 Toyota Venza
http://www.auto-ignition.com/toyota-daihatsu/toyota-daihatsu-ic-9369-html